Çocuk Sporu Olarak Karate

Çocuk sporları, çocukların gelişiminin vazgeçilmez bir unsurudur. Süreklilik kazanan tüm sporlar da önemli olan başarılı olmak değil, sporla büyümenin çocuğa kazandıracağı vasıflardır. Çocuk sporu antrenmanları sayesinde çocuklar, disiplin içinde kurallara ve aktivite saatlerine uymasını öğrenir, tüm yaşamları boyunca hırs ve zorluklarla mücadele edebilme yeteneklerini kazanır.

Çocuk sporlarının kazandırdığı değerler arasında arkadaşlık, dürüstlük, güven, hayatın ilerleyen dönemlerinde sosyal zorluklarla başa çıkmada kolaylık sağlama en ön sıralarda gelenleridir. Sağlıklı bir insanın hayat kalitesi için spor çok önemli bir etmendir.

6-7 yaşında çocuk artık oyunlarla karışık antrene olabilir. Koordinasyon yetenekleri gün geçtikçe artar. Motor özellikleri gelişir ve antrenman süreleri oyun sürelerine göre daha uzun olmaya başlar.

7-10 yaşları arasında iyi bir alt yapı tekniği verilir, daha sonra bu teknikler geliştirilir, bu yaşlar kuvvet ve kondisyondan ziyade oyunlarla çocuk sporu branşının antrenmanları yapılır.

Çocuk sporları, düzgün bir vücut gelişimi, güç, kuvvet ve sağlığın yanı sıra karar verme yeteneği, sorumluluk alma, terbiye ve disiplin kazandırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ailelere düşen önemli görevlerden biri de, çocuklarının beslenme ve uyku düzenine dikkat edilmesi; antrenman sürekliliğinin sağlanması için çocuğa destek sağlanmasıdır.

Hepimiz için kaygı veren bir konu da çocukların bilgisayarda oynadıkları oyunlarda yüksek ölçüde şiddet olması ve oyunların ya da filmlerin kahramanlarının dövüşen, savaşçı kimliği taşımasıdır. Doğal bir sonuç olarak büyüme çağında olan çocuklar bunları örnek alarak okulda ya da oyun alanlarında arkadaşlarıyla itişmeyi oyun haline getirebiliyorlar.

Ancak, çocuklar profesyonel olarak Karate eğitimi aldıklarında, Karate’nin çocuklara faydalı olabilecek yönleri ortaya çıkar. Okulda ya da dışarıda birbirlerini hırpalayan çocukları bilgilendirme ve doğru yönlendirmeyle, dövüşmenin bilincini ve saldırının ya da savunmanın bir spor adı altında yapabilecekleri öğretilebilir.  Yüksek disiplin ile yaptığımız Karatenin sert ama bir o kadar da barışçıl yapısı, çocukların hırçın davranışlarının azalmasına yardımcı olmaktadır. Çoğu agresif çocuk Karate’ye başladıktan sonra öz güven ve farkındalık sahibi olur, bu da onun enerjisini sokaklarda itişme dışında belli bir disiplinde dövüş sporuna aktarmasını sağlar.

Şiddetin gün geçtikçe kaçınılmaz olduğu bir dünyada yaşadığımız için, çocuğun kendini savunması, hobi için bile olsa Karate öğrenmesi, kendilerini korumaları açısından yararlı olabilir.

Çocuk sporu olarak Karate eğitimine başlama yaşı altı-yedi yaşlarıdır. Çocuk Karate’ye başladığında, yaptığı antrenman kadar o Karate’nin felsefesini de anlamak önemlidir. Karate çocuk ve gençlerin yaratıcı becerilerini açığa çıkartıp ruhsal ve fiziki gelişimini besleyen, agresif tutumları kontrol etme becerilerini geliştirip sosyalleşmeye destek veren bir spor branşıdır.

Karate, çocukların beyin, beden koordinasyonunu arttırır, mücadele yeteneklerini geliştirir, öz güven sahibi birer birey olarak yetişmelerini sağlar.

Çocuk sporları kapsamında Karate çalışmaları ile, gençler dikkat toplama ve odaklanma yeteneklerini geliştirirler, programlı olma alışkanlığı ve disiplin anlayışı kazanır, enerji ve stresini atıp, sigara vb. kötü alışkanlıklardan uzak kalır, ileri yaşamlarında kendileriyle barışık, sağlıklı ve pozitif yaşam sürerler.

Karate’ye başlama yaşı, çocuğun koordinasyon yeteneklerini kazanması ile doğru orantılıdır. Uygun yaşta çocuğunuzu bir dövüş sporu antrenman disiplinine sokarsanız, tüm diğer gelişimsel alanlarda da (fiziksel ve beyin gelişimi vb.) açısından yaşıtlarına göre daha hızlı ilerleme kaydedecektir.

Bir çocuk sporu branşının, çocuk için uygun olup olmaması genellikle aktivite süresi ve yoğunluğu ile yakın ilgilidir. Çocukların bedensel ve ruhsal özellikleri gereği uzun süre ve yoğun devam eden çocuk sporları aktiviteleri önerilmez. Çocukların bir spor dalına katılımından önce, mutlaka bir doktor kontrolünden geçirildikten sonra aktivitelere dahil edilmesi önerilir.

Menü