Kata, sıraları önceden belirlenmiş çeşitli tekniklerin belirli bir sıra ile uygulandığı Karate’nin kuşaktan kuşağa aktarılması için oluşturulmuş alıştırmalardır. Basit temel kombinasyonlardan, zor ve detaylı kombinasyonlara kadar çeşitlilik gösteren Kata’lar, kuşak seviyesine göre çeşitlilik gösterir, zorluk seviyeleri artar. Katada iyi olmayan bir Karate-ka’nın, yaşamının sonuna kadar teknik seviyesini ve Karate kalitesini yüksek tutması mümkün değildir.

Bazılarını Gichin Funakoshi’nin adlandırdığı Shotokan Kataları 26 tanedir:

HEIAN KATALAR

Nispeten yakın bir zamanda yaratılan Heianlar, ilk olarak Çince anlamının Okinawa dilinde telaffuzundan Pinan olarak adlandırılıyordu. Japonya’ya tanıtıldığında, Usta Funakoshi Japonca telaffuz olarak Heian’ı kullanmayı tercih etti. Beyaz kuşak – Mavi kuşak arasında öğrenilen ilk 5 kata’dır. En temel katalardır.

平安初段 Heian Shodan

Barışçıl, Birinci Seviye

平安二段 Heian Nidan

Barışçıl, İkinci Seviye

平安三段 Heian Sandan

Barışçıl, Üçüncü Seviye

平安四段 Heian Yondan

Barışçıl, Dördüncü Seviye

平安五段 Heian Godan

Barışçıl, Beşinci Seviye

TEKKI KATALAR

Başlangıçta Okinawa’da Naihanchi olarak bilinen katalar, kiba-dachi ile sergilenen gücü yansıtması için Japonya’da tanınması için Master Funakoshi tarafından yeniden isimlendirildi. Savaş teknikleri bakımından zengin olan Tekki Kataları, çok sayıda yakın dövüş tekniğini sunmaktadır.

鉄騎初段 Tekki Shodan

Demir atı sürmek, birinci seviye

鉄騎弐段 Tekki Nidan

Demir atı sürmek, ikinci seviye

鉄騎参段 Tekki Sandan

Demir atı sürmek, üçüncü seviye

TOKUI KATALAR (Süper Katalar)

披塞大 Bassai Dai (Kaleyi ele geçirmek – Büyük)

Bu katanın güçlü teknikleri kalça hareketlerini vurgulamaktadır. The strong techniques of this kata emphasize hip movement. Teknikler kale duvarlarına karşı kullanılan bir meyilli tokmağa benzetilir.

慈恩 Jion (Sevgi ve İyilik)

Jion, Budizm’de bir terimdir. Aynı zamanda Çin’de bir tapınağın adıdır. Temel duruş ve teknikleri kullanır. Shotokan’daki en geleneksel katalardan biridir.

燕飛 Enpi (Uçan Kırlangıç)

Bu kata’nın yukarı ve aşağı hareketleri, uçan bir kırlangıcı andırıyor. Enpi, Shotokan’daki en eski katalardan biridir. Eski adı Wanshu’ydu.

半月 Hangetsu (Yarım Ay)

Bu kata, adını asıl duruşundan aldı, hangetsu dachi (yarım ay duruşu).

観空大 Kanku Dai (Gökyüzüne Bakış – Büyük)

Heian Kata’nın unsurlarının çoğu bu katadan elde edildi. Bu katadaki ilk hareket, evreni simgeleyen ve rakibinize silahsız olduğunuzu gösteren gökyüzünü görmektedir. Usta Funakoshi’nin tercih ettiği kata idi.

披塞小 Bassai Sho (Kaleyi ele geçirmek – Küçük)

Bu kata Bassai-Dai’den türetilmiştir. Benzer bir performans çizgisine sahiptir

観空小 Kanku Sho (Gökyüzüne Bakış – Küçük)

Kanku Sho, Kanku Dai’den kuruldu. Hareketler ve performans çizgisi benzerdir.

五十四歩大 Goju Shi Ho Dai (Elii Dört Adım – Büyük)

Bu kata Shotokan’ın en ilerlemiş katalarından biridir. Usta Funakoshi, hotaku (ağaçkakan çalıyor) derdi. Teknikleri, bir ağaçkakanın gagasını kullanmasına benzetirdi.

五十四歩小 Goju Shi Ho Sho (Elii Dört Adım – Küçük)

Goju Shi Ho Dai’nin daha küçük bir versiyonu. Aynı zamanda Shotokan’ın en gelişmiş katalarından biridir.

慈陰 Jiin (Aşk ve Gölge)

Jiin Budizm’de bir başka terimdir. Jion gibi benzer teknikler ve performans çizgisine sahiptir.

十手 Jitte (On El)

Bu kata’nın hedefi, bir öğrenciye on rakiple savaşmayı öğretmektir. Bu jion ve Jiin’e benzer güçlü bir katadır.

明鏡 Meikyo (Parlak Ayna)

Bu kata’nın ilk hareketleri, suyun düzgünleştirilmesini ve ayna olarak bile yapılmasını önermektedir. Bu kata’nın sonundaki üçgen atlayışının bir mucizeyi temsil eden gizli bir anlamı olduğu söylenir.

二十四步 Niju Shi Ho (Yirmi Dört Adım)

Bu katadaki hareketler uçurumdan kırılan dalgaları andırıyor. Bu kata’nın eski adı ni sei shi idi.

王冠 Wankan (Kral ve Taç)

Shotokan stilinin en kısa süper katası.

岩鶴 Gankaku (Kayadaki Turna)

Bu kata’daki (tsuruashi dachi) ana duruşu, avına hamle yapmaya hazır bir turnaya benziyor. Hareketlerin, Okinawa’nın dar geçitlerinde bir kavgayı canlandırdığı söylenir. Bu kata’nın eski adı Chinto’ydu.

壯鎭 Sochin (Güçlü ve Sakin)

Bu katanın adı güçlü, köklü bir duruş olan duruşundan (sochin dachi) gelir. Bu katanın amacı bir sopayla savunmayı öğretmektir. Eski adı Hakko idi.

珍手 Chinte (Nadir El)

Chinte’nin çok sayıda dairesel ve yuvarlak tekniği vardır. Bunlar nadirdir ve Shotokan’ın iki nokta arasındaki en kısa mesafe kullanımı konseptine pek uymaz.

雲手 Unsu (Buluttan El)

Unsu, bulutları açık ellerle ayırmayı sembolize eden çeşitli tekniklere sahiptir. Aynı zamanda Shotokan’ın en gelişmiş katalarından biridir.

Menü